PRIVACYBELEID

DIT PRIVACYBELEID BESCHRIJFT ONS BELEID EN ONZE PROCEDURES VOOR HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN VAN UW INFORMATIE WANNEER U DE SERVICE GEBRUIKT, EN VERTELT U OVER UW PRIVACYRECHTEN EN HOE DE WET U BESCHERMT. WIJ GEBRUIKEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM DE SERVICE TE VERLENEN EN TE VERBETEREN. DOOR DE SERVICE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN INFORMATIE IN OVEREENSTEMMING MET DIT PRIVACYBELEID.

INTERPRETATIE EN DEFINITIES

INTERPRETATIE

DE WOORDEN WAARVAN DE OORSPRONKELIJKE BRIEF IS GEKAPITALISEERD, HEBBEN BETEKENIS GEDEFINIEERD ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN. DE VOLGENDE DEFINITIES HEBBEN DEZELFDE BETEKENIS, ONGEACHT OF ZE IN HET ENKELVOUDIG OF IN HET MEERVOUD VERSCHIJNEN.

DEFINITIES

VOOR DE DOELEINDEN VAN DIT PRIVACYBELEID:

 • ACCOUNT BETEKENT EEN UNIEKE ACCOUNT DIE VOOR U IS GEMAAKT OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONZE SERVICE OF ONDERDELEN VAN ONZE SERVICE.
 • BEDRIJF (IN DEZE OVEREENKOMST "HET BEDRIJF", "WIJ", "ONS" OF "ONZE" VERWIJDT) VERWIJST NAAR LEAKTECH DETECTION, LOS MONTESINOS, 03187, ALICANTE, SPANJE
 • COOKIES ZIJN KLEINE BESTANDEN DIE DOOR EEN WEBSITE OP UW COMPUTER, MOBIEL APPARAAT OF ENIG ANDER APPARAAT WORDEN GEPLAATST, MET DE DETAILS VAN UW BROWSGESCHIEDENIS OP DIE WEBSITE ONDER DE VELE TOEPASSINGEN.
 • LAND VERWIJST NAAR: SPANJE
 • APPARAAT BETEKENT ELK APPARAAT DAT TOEGANG KRIJGT TOT DE SERVICE, ZOALS EEN COMPUTER, EEN CELLPHONE OF EEN DIGITAAL TABLET.
 • PERSOONLIJKE GEGEVENS ZIJN ALLE INFORMATIE DIE BETREKKING HEEFT OP EEN GEÏDENTIFICEERD OF IDENTIFICEERBAAR INDIVIDU.
 • SERVICE VERWIJST NAAR DE WEBSITE.
 • DIENSTVERLENER BETEKENT ELKE NATUURLIJKE OF JURIDISCHE PERSOON DIE DE GEGEVENS NAMENS HET BEDRIJF VERWERKT. HET VERWIJST NAAR DERDENBEDRIJVEN OF INDIVIDUEN DIE DOOR HET BEDRIJF WERKZAAM ZIJN OM DE SERVICE TE FACILITEREN, DE SERVICE NAMENS HET BEDRIJF TE VERLENEN, DIENSTEN UIT TE VOEREN MET BETREKKING TOT DE SERVICE OF OM HET BEDRIJF TE HELPEN BIJ HET ANALYSEREN HOE DE SERVICE WORDT GEBRUIKT.
 • SOCIALE MEDIASERVICE VAN DERDEN VERWIJST NAAR ELKE WEBSITE OF ENIGE SOCIALE NETWERKWEBSITE WAARVAN EEN GEBRUIKER KAN INLOGGEN OF EEN ACCOUNT AANMAKEN OM DE SERVICE TE GEBRUIKEN. GEBRUIKSGEGEVENS VERWIJZEN GEGEVENS DIE AUTOMATISCH WORDEN VERZAMELD, OFZIJ GEGEVEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OF UIT DE SERVICE-INFRASTRUCTUUR ZELF (BIJVOORBEELD DE DUUR VAN EEN PAGINABEZOEK).
 • WEBSITE VERWIJST NAAR LEVENDE GESCHENKEN, TOEGANKELIJK VANAF [WWW.LEAK-TECH.NET] (WWW.LEAK-TECH.NET)
 • U BEDOELT DE INDIVIDUELE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICE, OF HET BEDRIJF, OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT NAMENS WELKE INDIVIDU DE SERVICE TOEGANG TOT OF GEBRUIKT, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING.

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

SOORTEN GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD

PERSOONLIJKE GEGEVENS

BIJ GEBRUIK VAN ONZE SERVICE, MOGEN WIJ U VRAGEN OM ONS BEPAALDE PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE TE VERSTREKKEN DIE KAN WORDEN GEBRUIKT OM CONTACT MET U OP TE NEMEN OF OM U TE IDENTIFICEREN. PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE KAN BEVATTEN, MAAR IS NIET BEPERKT TOT:

 • E-MAILADRES
 • VOORNAAM EN ACHTERNAAM
 • TELEFOONNUMMER
 • GEBRUIKSGEGEVENS

GEBRUIKSGEGEVENS

GEBRUIKSGEGEVENS WORDEN AUTOMATISCH VERZAMELD BIJ GEBRUIK VAN DE SERVICE. GEBRUIKSGEGEVENS KUNNEN INFORMATIE BEVATTEN ZOALS HET ADRES VAN HET INTERNETPROTOCOL VAN UW APPARAAT (BIJV. IP-ADRES), BROWSERTYPE, BROWSERVERSIE, DE PAGINA'S VAN ONZE SERVICE DIE U BEZOEKT, DE TIJD EN DATUM VAN UW BEZOEK, DE TIJD DIE OP DEZE PAGINA'S IS GEBONDEN, UNIEK APPARAAT IDENTIFIERS EN ANDERE DIAGNOSTISCHE GEGEVENS. WANNEER U TOEGANG HEEFT TOT DE SERVICE MET OF VIA EEN MOBIEL APPARAAT, KUNNEN WE BEPAALDE INFORMATIE AUTOMATISCH VERZAMELEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT HET TYPE MOBIELE APPARAAT DAT U GEBRUIKT, UW MOBIELE APPARAAT UNIEKE ID, HET IP-ADRES VAN UW MOBIELE APPARAAT, BESTURINGSSYSTEEM, HET TYPE MOBIELE INTERNETBROWSER DAT U GEBRUIKT, UNIEKE APPARAATIDENTIFIERS EN ANDERE DIAGNOSTISCHE GEGEVENS. WIJ KUNNEN OOK INFORMATIE VERZAMELEN DIE UW BROWSER VERZENDT ALS U ONZE SERVICE BEZOEKT OF WANNEER U MET OF VIA EEN MOBIEL APPARAAT TOEGANG TOT DE SERVICE HEEFT.

TRACKING TECHNOLOGIEËN EN COOKIES

WIJ GEBRUIKEN COOKIES EN SOORTGELIJKE TRACKING-TECHNOLOGIEËN OM DE ACTIVITEIT VAN ONZE SERVICE BIJ TE HOUDEN EN BEPAALDE INFORMATIE OP TE SLAAN. GEBRUIKTE TRACKING-TECHNOLOGIEËN ZIJN BAKEN,
TAGS EN SCRIPTS OM INFORMATIE TE VERZAMELEN EN BIJ TE HOUDEN EN OM ONZE SERVICE TE VERBETEREN EN ANALYSEREN. DE TECHNOLOGIEËN DIE WE GEBRUIKEN KUNNEN HET VOLGENDE BEVATTEN:

 • COOKIES OF BROWSERCOKIES. EEN COOKIE IS EEN KLEIN BESTAND DAT OP UW APPARAAT WORDT GEPLAATST. U KUNT UW BROWSER NSTRUCEREN OM ALLE COOKIES TE WEIGEREN OF AAN TE GEVEN WANNEER EEN COOKIE WORDT VERZONDEN. ALS U echter GEEN COOKIES ACCEPTEERT, KUNT U SOMMIGE ONDERDELEN VAN ONZE SERVICE NIET GEBRUIKEN. TENZIJ U UW BROWSER-INSTELLING ZODAT AANGEPAST ZODAT DEZE COOKIES ZAL WEIGEREN, KAN ONZE SERVICE COOKIES GEBRUIKEN.
 • FLASH COOKIES. BEPAALDE FUNCTIES VAN ONZE SERVICE KUNNEN LOKAAL OPGESLAGEN OBJECTEN (OF FLASH COOKIES) GEBRUIKEN OM INFORMATIE OVER UW VOORKEUREN OF UW ACTIVITEIT MET ONZE SERVICE TE VERZAMELEN EN OP TE SLAAN. FLASH-COOKIES WORDEN NIET BEHEERD DOOR DEZELFDE BROWSER-INSTELLINGEN ALS DIE WORDEN GEBRUIKT VOOR BROWSERCOKIES. VOOR MEER INFORMATIE OVER HOE U FLASH COOKIES KUNT VERWIJDEREN, LEES "WAAR KAN IK DE INSTELLINGEN WIJZIGEN VOOR HET UITSCHAKELEN OF VERWIJDEREN VAN LOKALE GEDEELDE OBJECTEN?"
  VERKRIJGBAAR BIJ
 • WEB BAKENS. BEPAALDE GEDEELTEN VAN ONZE DIENST EN ONZE E-MAILS KUNNEN KLEINE ELEKTRONISCHE BESTANDEN BEVATTEN DIE BEKEND WORDEN ALS WEBBAKEN (OOK GENOEMD ALS CLEAR GIFS, PIXEL TAGS EN SINGLE-PIXEL GIFS) DIE HET ONDERNEMING TOESTAAN OM DEZE TE BEZOEKEN, BIJVOORBEELD P OF EEN E-MAIL GEOPEND EN VOOR ANDERE GERELATEERDE WEBSITESTATISTIEKEN (BIJVOORBEELD DE POPULARITEIT VAN EEN BEPAALDE SECTIE REGISTREREN EN VERIFYSYSTEEM EN SERVER
  INTEGRITEIT).

COOKIES KUNNEN "PERSISTENTE" OF "SESSIE" COOKIES ZIJN. PERSISTENTE COOKIES BLIJVEN OP UW PERSOONLIJKE COMPUTER OF MOBIEL APPARAAT WANNEER U OFFLINE GAAT, TERWIJL SESSIE COOKIES WORDEN VERWIJDERD ZODRA U UW WEBBROWSER SLUIT. MEER INFORMATIE OVER COOKIES HIER: [ALLES OVER COOKIES PER TERMSFEED] HTTPS://WWW.TERMSFEED.COM/BLOG/COOKIES/).

WIJ GEBRUIKEN ZOWEL SESSIE ALS PERMANENTE COOKIES VOOR DE ONDERSTAANDE DOELEINDEN:

NODIGE / ESSENTIËLE COOKIES

TYPE: SESSIE COOKIES

BEHEERD DOOR: US

DOEL: DEZE COOKIES ZIJN ESSENTIEEL OM U DIENSTEN TE BIEDEN DIE VIA DE WEBSITE BESCHIKBAAR ZIJN EN OM U IN STAAT TE STELLEN OM ENKELE VAN DE FUNCTIES TE GEBRUIKEN. ZE HELPEN GEBRUIKERS TE AUTHENTICEREN EN FRAUDULENT GEBRUIK VAN GEBRUIKERSACCOUNTS TE VOORKOMEN. ZONDER DEZE COOKIES KUNNEN DE DIENSTEN WAAR U OM HEEFT GEVRAAGD NIET WORDEN GELEVERD, EN WIJ GEBRUIKEN DEZE COOKIES ALLEEN OM U DEZE DIENSTEN TE BIEDEN.

COOKIESBELEID / KENNISGEVING AANVAARDING COOKIES

TYPE: PERMANENTE COOKIES

BEHEERD DOOR: US

DOEL: DEZE COOKIES IDENTIFICEREN OF GEBRUIKERS HET GEBRUIK VAN COOKIES OP DE WEBSITE HEBBEN GEACCEPTEERD.

FUNCTIONALITEIT COOKIES

TYPE: PERMANENTE COOKIES

BEHEERD DOOR: US

DOEL: MET DEZE COOKIES KUNNEN WE ONTHOUDEN KEUZES DIE U MAAKT BIJ GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ZOALS UW INLOGGEGEVENS OF TAAL
VOORKEUR. HET DOEL VAN DEZE COOKIES IS OM U EEN MEER PERSOONLIJKE ERVARING TE BIEDEN EN OM TE VOORKOMEN DAT U ELKE KEER DAT U DE WEBSITE GEBRUIKT, UW VOORKEUREN HERINVOERT.

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE COOKIES DIE WE GEBRUIKEN EN UW KEUZES MET BETREKKING TOT COOKIES, GA NAAR ONS COOKIESBELEID OF DE COOKIES-SECTIE VAN ONS PRIVACYBELEID.

GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

HET BEDRIJF KAN PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN:

 • OM ONZE SERVICE TE VERLENEN EN TE ONDERHOUDEN, MET INBEGRIP VAN HET GEBRUIK VAN ONZE SERVICE.
 • OM UW ACCOUNT TE BEHEREN: OM UW REGISTRATIE ALS GEBRUIKER VAN DE SERVICE TE BEHEREN. DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U VERSTREKT, KUNNEN U TOEGANG GEVEN TOT VERSCHILLENDE
  FUNCTIONALITEITEN VAN DE SERVICE DIE VOOR U ALS GEREGISTREERDE GEBRUIKER BESCHIKBAAR ZIJN.
 • VOOR DE UITVOERING VAN EEN CONTRACT: DE ONTWIKKELING, NALEVING EN ONDERNEMING VAN HET AANKOOPCONTRACT VOOR DE PRODUCTEN, ITEMS OF DIENSTEN. U HEEFT VIA DE SERVICE EEN OF ANDER CONTRACT MET ONS GEKOCHT.
 • CONTACT MET U OP: OM CONTACT MET U OP TE NEMEN PER E-MAIL, TELEFOON, SMS OF ANDERE GELIJKWAARDIGE VORMEN VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, ZOALS DE PUSH-MELDINGEN VAN EEN MOBIELE APPLICATIE BETREFFENDE UPDATES OF INFORMATIEVE COMMUNICATIE MET BETREKKING TOT DE FUNCTIONALITEITEN, PRODUCTEN OF CONTRACTEERVAN WANNEER NODIG OF REDELIJK IS VOOR HUN UITVOERING.
 • OM U NIEUWS, SPECIALE AANBIEDINGEN EN ALGEMENE INFORMATIE TE GEVEN OVER ANDERE GOEDEREN, DIENSTEN EN EVENEMENTEN DIE WIJ AANBIEDEN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET DEZE
  DAT U REEDS HEEFT GEKOCHT OF GEVOLG HEBT, TENZIJ U GEKOZEN HEBT OM DERGELIJKE INFORMATIE NIET TE ONTVANGEN.
 • OM UW VERZOEKEN TE BEHEREN: OM UW VERZOEKEN AAN ONS BIJ TE WONEN EN TE BEHEREN.
 • VOOR BEDRIJFSOVERDRACHTEN: WIJ KUNNEN UW INFORMATIE GEBRUIKEN OM EEN FUSIE, DESINVESTERING, HERSTRUCTURERING, REORGANISATIE, ONTBINDING OF
  ANDERE VERKOOP OF OVERDRACHT VAN SOMMIGE OF AL ONZE ACTIVA, ALS EEN GELDENDE ZORG OF ALS ONDERDEEL VAN FAILLISSEMENT, LIQUIDATIE OF SOORTGELIJKE PROCEDURE, WAARIN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE DOOR ONS WORDEN BEHOUDEN OVER ONZE SERVICEGEBRUIKERS ONDER DE OVERGEDRAGEN ACTIVA WORDEN.
 • VOOR ANDERE DOELEINDEN: WIJ KUNNEN UW INFORMATIE GEBRUIKEN VOOR ANDERE DOELEINDEN, ZOALS GEGEVENSANALYSE, HET IDENTIFICEREN VAN GEBRUIKSTRENDS, HET BEPALEN VAN DE EFFECTIVITEIT VAN ONZE PROMOTIONELE CAMPAGNES EN OM ONZE SERVICE, PRODUCTEN, DIENSTEN, MARKETING EN ONZE SERVICE, PRODUCTEN, DIENSTEN, MARKETING TE EVALUEREN EN VERBETEREN.

WIJ KUNNEN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN IN DE VOLGENDE SITUATIES:

 • MET DIENSTVERLENERS: WIJ KUNNEN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN MET DIENSTVERLENERS OM HET GEBRUIK VAN ONZE SERVICE TE MONITOREN EN TE ANALYSEREN, OM CONTACT MET U OP TE NEMEN.
 • VOOR ZAKELIJKE OVERDRACHTEN: WIJ KUNNEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS IN VERBAND MET OF TIJDENS DE ONDERHANDELINGEN VAN ELKE FUSIE, VERKOOP VAN BEDRIJFSMIDDELEN, FINANCIERING OF OVERNAME VAN ALLE OF EEN GEDEELTE VAN ONS BEDRIJF AAN EEN ANDER BEDRIJF DELEN OF OVERBRENGEN.
 • MET AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN: WIJ KUNNEN UW GEGEVENS DELEN MET ONZE AANGESLOTEN, IN WELK GEVAL ZULLEN WIJ DEZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN NODIG HEBBEN OM DIT PRIVACYBELEID TE NEMEN. GELIEERDE ONDERNEMINGEN OMVATTEN ONS OUDERBEDRIJF EN ENIGE ANDERE DOCHTERONDERNEMINGEN, JOINT VENTURE-PARTNERS OF ANDERE BEDRIJVEN DIE WE CONTROLEER OF DIE ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE CONTROLE MET ONS STAAN.
 • MET ZAKELIJKE PARTNERS: WIJ KUNNEN UW INFORMATIE DELEN MET ONZE ZAKENPARTNERS OM U BEPAALDE PRODUCTEN, DIENSTEN OF PROMOTIES AAN TE BIEDEN.
 • MET ANDERE GEBRUIKERS: WANNEER U PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN OF ANDERSZINS INTERACTIE IN DE OPENBARE GEBIEDEN MET ANDERE GEBRUIKERS, KAN DERGELIJKE INFORMATIE
  BEKIJKEN DOOR ALLE GEBRUIKERS EN KAN OPENBAAR WORDEN VERSPREID. ALS U INTERACTIE MET ANDERE GEBRUIKERS OF REGISTRATIE VIA EEN SOCIALE MEDIA VAN DERDEN
  SERVICE, UW CONTACTEN MET DE SOCIALE MEDIASERVICE VAN DERDEN KUNNEN UW NAAM, PROFIEL, FOTO'S EN BESCHRIJVING VAN UW ACTIVITEIT ZIEN. GELIJKAARDIG,
  ANDERE GEBRUIKERS KUNNEN BESCHRIJVINGEN VAN UW ACTIVITEIT BEKIJKEN, MET U COMMUNICEREN EN UW PROFIEL BEKIJKEN.
 • MET UW TOESTEMMING: WIJ KUNNEN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE VOOR ELK ANDER DOEL MET UW TOESTEMMING BEKENDMAKEN.

BEWARING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

HET BEDRIJF BEWAART UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ALLEEN ZO LANG NODIG IS VOOR DE DOELEINDEN DIE IN DIT PRIVACYBELEID WORDEN VERMELD. WIJ ZULLEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN EN GEBRUIKEN VOOR ZOVER NODIG IS OM AAN ONZE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN TE VOLDOEN (BIJVOORBEELD, ALS WE VERPLICHT ZIJN OM UW GEGEVENS TE BEWAREN OM TE VOLDOEN AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING), GESCHILLEN OPLOSSEN EN ONZE WETTELIJKE OVEREENKOMSTEN EN BELEIDSOVEREENKOMSTEN AFHANDELEN. HET BEDRIJF ZAL OOK GEBRUIKSGEGEVENS BEWAREN VOOR INTERNE ANALYSE DOELEINDEN. GEBRUIKSGEGEVENS WORDEN IN HET ALGEMEEN VOOR EEN KORTE TIJD BEWAREN, BEHALVE WANNEER DEZE GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT OM DE VEILIGHEID TE VERSTERKEN OF DE FUNCTIONALITEIT VAN ONZE SERVICE TE VERBETEREN, OF WIJ ZIJN WETTELIJK VERPLICHT OM DEZE GEGEVENS LANGER TE BEWAREN.

OVERDRACHT VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

UW GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS, WORDEN VERWERKT IN DE BEDRIJFSKANTOREN VAN HET BEDRIJF EN OP ELKE ANDERE PLAATS WAAR DE BIJ DE VERWERKING BETROKKEN PARTIJEN ZIJN GEVESTIGD. HET BETEKENT DAT DEZE INFORMATIE KAN WORDEN OVERGEDRAGEN NAAR - EN ONDERHOUDEN OP - COMPUTERS BUITEN UW STAAT, PROVINCIE, LAND OF ANDERE RECHTSGEBIEDEN WAAR DE GEGEVENSBESCHERMINGSWETTEN KUNNEN VERSCHILLEN DAN DIE VAN UW RECHTSGEBIED. UW INSTEMMING MET DIT PRIVACYBELEID, GEVOLGD DOOR UW INDIENING VAN DERGELIJKE INFORMATIE, GEEFT AAN DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE OVERDRACHT. HET ONDERNEMING ZAL ALLE STAPPEN NEMEN DIE REDELIJK NODIG ZIJN OM TE ZORGEN DAT UW GEGEVENS VEILIG EN IN OVEREENSTEMMING MET DIT PRIVACYBELEID WORDEN BEHANDELD, EN GEEN OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS ZAL PLAATSVINDEN NAAR EEN ORGANISATIE OF EEN LAND DAT ZICH ZAL BEHANDELEN. UW GEGEVENS EN ANDERE PERSOONLIJKE INFORMATIE.

BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

ZAKELIJKE TRANSACTIES
ALS HET BEDRIJF BETROKKEN IS BIJ EEN FUSIE, OVERNAME OF VERKOOP VAN ACTIVA, KUNNEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN. WIJ ZULLEN KENNISGEVING GEVEN VOORDAT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN EN ONDERWORPEN AAN EEN ANDER PRIVACYBELEID.

POLITIE
ONDER BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN KAN HET BEDRIJF VERPLICHT ZIJN OM UW PERSOONSGEGEVENS TE BEKENDMAKEN INDIEN DE WET OF ALS REACTIE OP GELDIGE VERZOEKEN VAN DE OPENBARE AUTORITEITEN (BIJV. EEN RECHTBANK OF EEN OVERHEIDSBUREAU).

ANDERE WETTELIJKE VEREISTEN
DE ONDERNEMING KAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS IN HET GOEDE GELOOF VRIJGEVEN DAT DERGELIJKE
ACTIE IS NODIG OM:

 • VOLDOET AAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING
 • BESCHERM EN VERDEDIG DE RECHTEN OF EIGENDOMMEN VAN HET BEDRIJF
 • VOORKOM OF ONDERZOEK MOGELIJKE FOUTEN IN VERBAND MET DE SERVICE
 • BESCHERM DE PERSOONLIJKE VEILIGHEID VAN GEBRUIKERS VAN DE SERVICE OF HET PUBLIEK
 • BESCHERMEN TEGEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VEILIGHEID VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
DE VEILIGHEID VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS IS BELANGRIJK VOOR ONS, MAAR ONTHOUD DAT ER GEEN WIJZE VAN VERZENDING VIA INTERNET OF ELEKTRONISCHE OPSLAGMETHODE IS
100% VEILIG. TERWIJL WE STREVEN NAAR COMMERCIEEL AANVAARDBARE MIDDELEN OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE BESCHERMEN, KUNNEN WE DE ABSOLUTE VEILIGHEID NIET GARANDEREN.

KINDERBELEID

ONZE DIENST IS NIET AAN IEDEREEN ONDER DE LEEFTIJD VAN 13. WIJ VERZAMELEN GEEN WETENSCHAP PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE VAN IEMAND ONDER DE LEEFTIJD VAN 13. ALS U EEN OUDER OF VOGARD BENT EN U BENT DAT UW KIND ONS PERSOONLIJKE GEGEVENS HEEFT VERZAMELD, GELIEVE TE DOEN NEEM CONTACT OP. ALS WE ONS WERKEN DAT WE HEBBEN
VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS VAN IEDEREEN ONDER DE 13 JAAR ZONDER VERIFICATIE VAN OUDERLIJKE TOESTEMMING, NEMEN WE STAPPEN OM DIE INFORMATIE UIT ONZE
SERVERS. ALS WE OP TOESTEMMING MOETEN VERTROUWEN ALS RECHTSGRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN UW INFORMATIE EN UW LAND TOESTEMMING VAN EEN OUDER NODIG HEEFT, KUNNEN WE DE
TOESTEMMING VOORDAT WE DIE INFORMATIE VERZAMELEN EN GEBRUIKEN.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

ONZE SERVICE KAN LINKS BEVATTEN NAAR ANDERE WEBSITES DIE NIET DOOR ONS WORDEN GEBRUIKT. ALS U OP EEN LINK VAN DERDEN KLIKT, WORDT U DOORGESCHAKELD NAAR DIE DERDE
SITE. WIJ RADEN U STERK AAN OM HET PRIVACYBELEID VAN ELKE SITE DIE U BEZOEKT, TE BEKIJKEN. WIJ HEBBEN GEEN CONTROLE OVER EN AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD, HET PRIVACYBELEID OF DE PRAKTIJKEN VAN SITES OF DIENSTEN VAN DERDEN.

WIJZIGING IN DIT PRIVACYBELEID

WIJ KUNNEN ONS PRIVACYBELEID VAN TIJD TOT TIJD BIJWERKEN. WIJ ZULLEN U OP DE HOOGTE VAN ELKE WIJZIGING STELLEN DOOR HET NIEUWE PRIVACYBELEID OP DEZE PAGINA TE PLAATSEN. WIJ ZULLEN U VIA E-MAIL EN / OF EEN PROMINENTE KENNISGEVING OVER ONZE SERVICE, VOORDAT DE WIJZIGING VAN KRACHT WORDT, BIJWERKEN EN DE "LAATST BIJGEWERKTE" DATUM BOVEN AAN DIT PRIVACYBELEID BIJWERKEN. U WORDT GEADVISEERD OM DIT PRIVACYBELEID PERIODIEK TE BEKIJKEN VOOR EVENTUELE WIJZIGINGEN. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID ZIJN EFFECTIEF WANNEER ZE OP DEZE PAGINA WORDEN GEPLAATST.

NEEM CONTACT OP

ALS U VRAGEN HEEFT OVER DIT PRIVACYBELEID, KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN:

nl_NLDutch